Úvodní pořad Benešovského literárního festivalu 2018

6. 3. 2018

V úterý 6. března bude zahájen již třetí Benešovský literární festival, a to úvodním pořadem v aule benešovského gymnázia. A na co se můžete tento večer těšit? Už samotný název pořadu Pod mostem Mirabeau napovídá, že navštívíte sladkou Francii a město nad Seinou ˗ Paříž. Proč?

Letos v listopadu uplyne sto let od úmrtí francouzského básníka Guillauma Apollinaira, který ve svém díle dokázal spojovat starý a nový svět a který svou spontánní fantazií a asociativní obrazností nesmírně ovlivnil moderní poezii. Jeho vizuální i jiné básně, například polytematické Pásmo, nacházely krásu ve všedních okamžicích a dokazovaly, že ona všednost je jen zdánlivá a že poetično a tajemno neopustily svět ani v době velkého rozvoje vědy a techniky. Bohužel tato doba vyvrcholila velkou válkou. Tato válka neúprosně zasáhla do básníkova života. Těsně po jejím skončení autor umírá, ale jeho tvorba zůstává a stále platí, že bez ní by byl svět chudší.

O hudební doprovod se postará jazzová trumpetistka, skladatelka a dirigentka Štěpánka Balcarová. Tato interpretka spolupracuje mimo jiné také s mistry mluveného slova, například s Alfredem Strejčkem. Za své hráčské a skladatelské schopnosti byla oceněna na mnohých jazzových soutěžích.

Dalším účinkujícím bude herec, hudebník a zpěvák Radek Valenta. Vystupoval v různých pražských divadlech a scénách a v současnosti působí v Divadle Pod Palmovkou. V loňském ročníku Benešovského literárního festivalu účinkoval v pořadu, který byl věnovaný dílu italského prozaika Tommase Landolfiho.

V pořadu dále vystoupí Vladimír Janovic a František Kreuzmann. Vladimír Janovic, básník, překladatel, editor a esejista, spoluautor scénáře tohoto pořadu, studoval v Benešově na gymnáziu, ve své básnické tvorbě se inspiroval i benešovskými reáliemi. Je autorem řady básnických sbírek. Jeho nejnovější kniha se jmenuje Černé ryby okolností a na sklonku loňského roku vyšla v nakladatelství Torst. Herce Františka Kreuzmanna, spoluautora scénáře pořadu, podobně jako Vladimíra Janovice, zde v Benešově znáte z různých literárních pořadů. Je i spoluzakladatelem Benešovského literárního festivalu. Z jeho divadelní a literární tvorby je mimo jiné velmi zajímavá  hudebně dramatická kompozice Václav II., zpověď velkého krále.

Zdroj: BLF