„Teplá židle“ v benešovské šatlavě

19. 3. 2018

Společnost CestoKam s.r.o. přijala výzvu města Benešov a zabezpečila v prostoru Cirgus službu „teplé židle“. Jde o pomoc potřebným osobám během mrazivých nocí. Poskytnutí této pomoci nebylo ubytování ani poskytnutí sociální služby. První noc proběhla 8. 2. a přišli tři uživatelé. S přibývajícími mrazy, naměřili jsme na dvoře Cirgusu až mínus 18°C, byla kapacita šesti lidí naplněná, a mnohokrát se stalo, že i překročená. Nejvíce lidí přečkalo v šatlavě noc 18. a 28. 2.a to deset uživatelů. O službu se postaralo osm lidí ze sociální firmy CestoKam s.r.o. a Crgusu. Celých 29 dní, co byla služba aktivní, nám velmi vycházeli vstříc Nízkoprah a městská policie Benešov. Teplou židli koordinoval sociální odbor města Benešov. Každý den byl příjem od půl deváté do půl desáté večer. Uživatelé měli k dispozici čaj, čínské polívky a kávu. Ráno odcházeli v půl sedmé a v objektu poté nastával úklid, který zajišťovali pracovníci sociální firmy CestoKam. Kromě drobných incidentů proběhlo vše hladce a všech jedenáct registrovaných uživatelů vždy přečkalo klidnou noc.

Zdroj: Cirgus