POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ FÓRUM

18. 9. 2019

„BENEŠOV – NAŠI BUDOUCNOST TVOŘÍME SPOLEČNĚ“

Vážení spoluobčané,

město Benešov vás co nejsrdečněji zve na Veřejné fórum Zdravého města Benešov, které se bude konat 7. října 2019 od 17:30 v KD Karlov, za účasti vedení města. Veřejné fórum je příležitostí pro všechny občany, zástupce spolků, zájmových organizací a podnikatele, kteří nám chtějí poradit a pomoci zlepšit situaci našeho města.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti, tedy vašima očima. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá formou tematických stolů. Hlavním společným výstupem je formulace 10 nejzásadnějších problémů právě z pohledu obyvatel.

Zároveň bychom vás rádi informovali, že v druhé polovině září 2019 bude na webových stránkách města zveřejněn Střednědobý strategický plán k připomínkování. A právě na Veřejném fóru budete mít možnost si doplnit a upřesnit informace k tomuto dokumentu.

Přijďte diskutovat o budoucnosti města Benešov. O tom, co se podařilo, co funguje, co se vám nelíbí a co se v budoucnu chystá. Přijďte tvořit naši společnou budoucnost.

S pozdravem

                                                                                                          Ing. Jaroslav Hlavnička

                                                                                                         starosta Města Benešov