Den prevence závislostí, aneb (Ne) Uvízni v síti

26. 6. 2018
Dovolujeme si Vás tímto pozvat dne 27. 6. 2018 na Masarykovo náměstí V Benešově, kde proběhne od 9.00 do 16.00 hodin Den prevence závislostí, 3. ročník – (Ne) Uvízni v síti, který je největší aktivitou v rámci Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2018. Dopolední část programu je věnována převážně školám. Celodenní program, ale zejména odpolední část, je věnována široké veřejnosti.

Akci pořádá město Benešov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví společně s Magdalénou o.p.s., jejichž Centrum primární prevence má pro děti a mladistvé připravený kreativní program. Akce se bude účastnit i Dům dětí a mládeže Benešov, který zde bude ukazovat jednoduché a rychlé možnosti trávení volného času a bude nabízet i jejich volnočasové aktivity. Podílet se na této akci bude i preventistka z Městské policie Benešov, která bude dětem půjčovat speciální brýle, které budou dětem simulovat užití alkoholu či jiných návykových látek. S těmito brýlemi si budou moct děti vyzkoušet drobné úkony, aby věděly, že to není tzv. pod vlivem, vůbec jednoduché. Dále se na akci bude podílet i Policie ČR, kde bude zkušený kriminalista ukazovat dětem různá úskalí internetu, zejména sociálních sítí a poradí jim,  jak mít vše správně nastavené a bezpečné. Zábavné aktivity pro děti bude mít i stanoviště Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
V letošním ročníku se zaměřujeme na nelátkové závislosti. Zkrátka na virtuální realitu v našich životech a smysluplné trávení volného času v realitě. Což je v současnosti největším problémem dětí a mladistvých. Jedná se o akci preventivního charakteru, kdy se děti zábavnou a kreativní formou sami vyzkouší co je správné, co je špatné, jak to dělat dobře, kolik času vhodně trávit ve virtuálním světě a jak zejména trávit volný čas jinak a smysluplně.
Na tuto akci jste všichni srdečně zváni! Těšíme se na Vás! 
http://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=65833&p1=39462